14.05.2001

Rikoslaki - Pornografia

Rikoslain pornografiaa ja paritusta koskevien säännösten asianmukaisuus

Kantelija oli pyytänyt oikeuskansleria ryhtymään toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi siten, että ihmisiä, varsinkin lapsia, voitaisiin suojella pornografian ja prostituution aiheuttamilta haitallisilta vaikutuksilta. Asiassa on hankittu oikeusministeriöltä lausunto, johon kantelija on antanut vastineen. Kantelija oli tuonut asiassa esiin varteenotettavia näkökohtia. Eduskunta oli lainsäätäjänä äskettäin ottanut kantaa esillä olevaan asiaan rikoslain muuttamista koskevan 1.1.1999 voimaan tulleen lainsäädännön (563/1998) yhteydessä. Vuoden 2001 alussa voimaan tulleessa laissa kuvaohjelmien tarkastamisesta (775/2000) on käsitelty lasten suojelemista haitallisilta kuvaohjelmilta. Oikeuskansleri on saattanut kantelijan kansalaismielipiteen tiedoksi oikeusministeriölle otettavaksi sen harkinnan mukaan huomioon lainsäädännön vaikutusten seurannassa ja mahdollisista lainsäädäntöesityksistä päätettäessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.