11.05.2001

Kaupunginvaltuutettu - Kotipaikka

Kaupunginvaltuutetun kotipaikan selvittäminen

Oikeuskansleria oli pyydetty tutkimaan Espoon kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimivan henkilön kotipaikan oikeellisuutta. Kantelijan mielestä asianomaisen lainmukainen kotikunta ja kotipaikka olivat muualla kuin Espoon kaupungissa. Asiassa oli hankittu oikeuskanslerinvirastoon tietoja henkilön asumisolosuhteista mm. maistraatilta ja asianosaiselta itseltään. Hänen mielestään hänen kotikuntansa oli Espoossa. Maistraatti ei ollut ottanut oikeuskanslerille antamassaan lausunnossa varsinaisesti kantaa kotipaikan määrittelyyn, vaan oli ainoastaan ilmoittanut väestötietojärjestelmässä olevat tiedot.

Apulaisoikeuskansleri on todennut kanteluratkaisussaan, että kotikuntalain tavoite yhteiskunnan kokonaisedun kannalta on määritellä henkilön kotikunta siten, että se vastaa mahdollisimman tarkoin aineellista totuutta eli henkilön tosiasiallista asumista tietyssä Suomen kunnassa. Vain tällöin kotikuntaan liittyvät oikeusvaikutukset voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti ja virheettömästi. Toisaalta lain esitöissä on painotettu kansalaisella omasta kotipaikastaan olevan käsityksen merkitystä valintatilanteessa. Henkilön oma subjektiivinen käsitys ei kuitenkaan ole yksistään määräävä. Hänellä tulee myös objektiivisesti havaittavien tosiseikkojen mukaan olla kiinteä yhteys ilmoittamaansa kuntaan.

Kunnan luottamushenkilön asemaan ja julkisiin luottamustehtäviin liittyvät seikat kuuluvat oikeuskanslerin valvontavaltaan. Tällaisena on pidettävä myös sen valvomista, että kunnan luottamushenkilön kotipaikka on ilmoitettu ja merkitty lainmukaisesti sekä tosiseikkoja vastaavasti. Oikeuskanslerin toimivaltaan ei toisaalta varsinaisesti kuulu määritellä kunnallisten luottamushenkilöiden kotipaikkoja, vaan se on asianomaisten viranomaisten tehtävä.

Asianomaisen henkilön vaalikelpoisuus kaupungin luottamustoimiin oli keskusvaalilautakunnan toimesta nimenomaisesti tutkittu ja lainvoimaisesti ratkaistu. Asiassa ei ollut tullut esille sellaista, mihin oikeuskanslerin olisi puututtava. Jos asiassa tulisi vielä esille seikkoja, ne saattaisivat antaa aihetta tarkastella asianomaisen kotipaikan määräytymistä uudelleen ja mahdollisesti tarkistaa aikaisempia kannanottoja. Tässä tarkoituksessa jäljennös päätöksestä on lähetetty maistraatille ja kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.