11.05.2001

Maasta poistuminen - Poliisi

Poliisin antamasta maasta poistumista koskevasta ilmoituksesta

Ulkomaan kansalaista koskeva oleskelulupa oli ollut voimassa 28.2.2001 saakka. Poliisilaitos oli 12.3.2001 hylännyt uutta määräaikaista oleskelulupaa koskevan hakemuksen. Päätös oli annettu tiedoksi 19.3.2001. Samalla oli annettu kirjallinen ilmoitus, jonka mukaan luvan hakijalle "on annettu aikaa poistua maasta 31.3.2001 mennessä Nuijamaan rajanylityspaikan kautta".

Apulaisoikeuskansleri on saattanut poliisilaitoksen tietoon, että niin kauan kuin poliisilaitoksen sanottu päätös oli vailla lainvoimaa, eikä henkilö itse ilmoittanut aikeistaan poistua maasta, poliisilaitoksen ei olisi pitänyt ryhtyä suoraan järjestämään hänen maasta poistumista. Henkilöä koskeva 19.3.2001 päivätty ilmoitus oli annettu valitusaikana. Siinä mainittu määräaika päättyi ennen valitusajan päättymistä, eikä ilmoituksessa mainittu valitusaikaa tai kerrottu valituksen tekemisen vaikutuksista. Sanottua ilmoitusta voidaan pitää sisällöltään epäasianmukaisena, ja se oli johtanut henkilön virheelliseen käsitykseen, että hän olisi velvollinen poistumaan maasta valitusmahdollisuudesta riippumatta. - Poliisilaitoksen menettelystä ei kuitenkaan ollut näytetty aiheutuneen henkilölle vahinkoa. Hän oli voinut asianmukaisesti valittaa poliisilaitoksen päätöksestä.

HallintolainkäyttöL 31 § 1 mom
UlkomaalaisL 62 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.