08.05.2001

Kuolemansyyn selvittäminen - Viipyminen - Vastaaminen

Kuolintodistuksen antamisen viipyminen

Kantelukirjoituksen mukaan kuolintodistusta ei ollut annettu, vaikka potilaan kuolemasta oli kantelun tekohetkellä kulunut jo kahdeksan kuukautta. Kantelijan tiedustellessa asiaa puhelimitse oikeuslääketieteen laitokselta hänelle ei ollut kerrottu viivästymisen syytä. Sen sijaan oli kerrottu yleisesti asioiden käsittelyn kestosta.

Saadun selvityksen mukaan viivästyminen oli johtunut ruumiinavauksen suorittaneen oikeuslääkärin kansainvälisistä tehtävistä ja resurssipulasta. Vaikka kuolintodistuksen antaminen oli kestänyt yli kaksi kertaa kauemmin kuin sitä koskeva sääntely olisi edellyttänyt, asiassa ei kuitenkaan apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan ollut pääteltävissä, että todistuksen laadinnassa olisi ilman hyväksyttävää perustetta viivytelty tai että viipyminen olisi johtunut laiminlyönneistä tai huolimattomuudesta.

Oikeuslääketieteen laitoksen huomiota kiinnitettiin olemassa olevien henkilöstöresurssien tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen ja sen ennalta arvioimiseen, tuleeko tehtävään määrätty henkilö käytännössä estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä tavalla, joka aiheuttaa asian käsittelyn viivästymisen. Viivästymistä koskeneen tiedustelun osalta todettiin, että puhelimitsekin esitettyihin tiedusteluihin vastattaessa hyvän hallinto edellyttää, että viivästymisen syyt kerrotaan, mikäli ne tosiasiallisesti ovat virkamiehen tiedossa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.