07.05.2001

Määräaika - Valitus - Vammaistuki

Määräaikojen noudattamisesta valituskirjelmien edelleentoimittamisessa

Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistolle on annettu huomautus sen virheellisestä menettelystä valituskirjelmän edelleen toimittamiselle säädetyn määräajan noudattamatta jättämisessä. Apulaisoikeuskansleri on kanteluun antamassaan ratkaisussa todennut, että paikallistoimisto oli toimittanut sille vammaistukiasiassa lähetetyn valituskirjelmän ja valituksen johdosta antamansa lausunnon tarkastuslautakunnalle noudattamatta vammaistukilain 7 a §:ssä säädettyjä määräaikoja.

VammaistukiL 7 §, 7 a §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.