25.04.2001

Virka-apu - Lausunnon antaminen

Alueellisen ympäristökeskuksen menettely vesilain valvontaviranomaisena

Poliisin pyydettyä lausuntoa epäillyn vesilain luparikkomuksen johdosta ympäristökeskus oli lausuntoa antamatta hakenut vesioikeudelta selventäviä määräyksiä vuonna 1917 annettuun vesilaitoksen pitämistä koskevaan lupaan. Hakemuksesta oli ilmoitettu poliisille.

Vesioikeuden katsottua samanaikaisesti vireillä olevien virka-apuhakemusten johdosta, että kysymys oli vesilaitoksen käyttämisestä lupaehtojen vastaisesti, se oli velvoittanut laitoksen omistajat määräajassa saattamaan laitoksen lupaehtojen mukaiseen kuntoon tai hakemaan uutta lupaa. Ympäristökeskuksen hakemus oli hylätty ennenaikaisena.

Apulaisoikeuskansleri on päätöksessään todennut, että lausuntopyyntöä käsiteltäessä oli jäänyt kiinnittämättä riittävästi huomiota erityisviranomaisen lausunnon merkitykseen poliisin virkatehtävien, tässä tapauksessa esitutkinnan suorittamisen kannalta. Tämän vuoksi on kiinnitetty ympäristökeskuksen huomiota siihen, että lausunto olisi tullut antaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.