26.04.2001

Virkasyyte - Asetus - Oikeuspaikka

Rajavartiolaitoksen esikunnan menettelyä arvosteltu

Eräiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten kumoamisesta annetun lain (962/2000) voimaantuloon liittyen oikeusministeriö oli lähettänyt ministeriöille 3.10.2000 päivätyn kirjeen, jossa oli painotettu, että kunkin ministeriön tulisi ryhtyä oman hallinnonalansa osalta toimenpiteisiin asetuksen tasoisten virkasyytteen oikeuspaikkaa koskevien säännösten kumoamiseksi.

Kyseisen lain eduskuntakäsittelyn aikana apulaisoikeuskansleri oli ollut yhteydessä rajavartiolaitoksen esikuntaan, ja keskusteluissa on todettu, että rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (269/2000) 39 § tulisi kumota ennen virkasyytteiden oikeuspaikkaa koskevien lakien voimaan tuloa. Kuitenkin rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 39 §:n (496/2000) säännös virkasyytteen oikeuspaikasta oli 5.2.2001 edelleen voimassa, ja se kumottiin vasta 1.3.2001 voimaantulleella valtioneuvoston asetuksella (155/2001).

Apulaisoikeuskansleri on todennut rajavartiolaitoksen esikunnalle käsityksenään, että sen olisi pitänyt ajoissa ryhtyä toimenpiteisiin rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen virkasyytteen oikeuspaikkaa koskevan säännöksen kumoamiseksi viimeistään 1.12.2000.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.