24.04.2001

Viipyminen - Tuomioistuin - Riita-asia

Riita-asioiden käsittelyn viipyminen käräjäoikeudessa

Kantelijat olivat kantelussaan arvostelleet heidän ja asunto-osakeyhtiön välisten riita-asioiden pitkiä käsittelyaikoja käräjäoikeudessa.

Erään irtaimen vuokraan perustuvaa velkomusta koskevan riita-asian käsittely oli kantelua ratkaistaessa kestänyt jo yli kuusi vuotta ja siinä oli tuolloin alustavasti varattu istuntopäivät pääkäsittelylle syksyllä 2001. Ensimmäinen valmisteluistunto jutussa oli pidetty yli kolme vuotta sen vireilletulon jälkeen. Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun mukaan jutun käsittelyaika muodostui kohtuuttoman pitkäksi. Juttua oli nyttemmin kantelijoiden pyynnöstä käsitelty yhdessä toisen, elokuussa 1996 vireilletulleen jutun kanssa. Myöskin tämän jutun käsittelyaika oli muodostumassa varsin pitkäksi.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä todettiin, että käräjäoikeuden laamannin tehtävänä viraston päällikkönä on osaltaan huolehtia siitä, että asioiden käsitteleminen käräjäoikeudessa ei viivästy. Päätöksessä kiinnitettiin käräjäoikeuden laamannin huomiota asioiden käsittelyaikojen seurantaan ja sen valvomiseen, että asiat käräjäoikeudessa käsitellään ilman aiheetonta viivytystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.