23.04.2001

Työttömyysturva - Työvoimapoliittinen lausunto - Työvoimaviranomainen

Työvoimapoliittisesta lausunnosta

Kantelussa oli kysymys työvoimatoimiston menettelystä ja oikeudesta työttömyysturvaan sen jälkeen, kun henkilö oli saanut sairauspäivärahaa enimmäisajan. Kanteluun antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on todennut, ettei työkykyisyys ole työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittinen edellytys eikä siitä voi siten antaa työttömyysturvalain 3 §:n 3 momentin mukaista työvoimapoliittista lausuntoa. Ratkaisussa on katsottu, että työvoimatoimistossa oli näiltä osin virheellisesti sovellettu työttömyysturvalakia ja kiinnitetty työvoimatoimiston huomiota työministeriön nyttemmin työvoimapoliittisten lausuntojen osalta antamiin työttömyysturvalain soveltamisohjeisiin.

TyöttömyysturvaL 3 § 3 mom,5 § 1 mom 3 ja 6-koht,5 § 2 mom
Työvoimapoliittisia lausuntoja koskevat menettelytavat O14/2000TM

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.