20.04.2001

Säädösviittaus - Tietojärjestelmä - Työhallinto

Tietojärjestelmien tulosteiden säädösviittauksista

Kanteluasian käsittelyn yhteydessä ilmeni, että työhallinnon tällä hetkellä käytössä olevasta tietojärjestelmästä tulostettaviin työvoimapoliittisiin lausuntoihin tulostuu tulostushetkellä voimassa oleva lakiteksti ja lainkohdat eli lausunto tulostuu säädösviittausten osalta erisisältöisenä alkuperäiseen lausuntoon verrattuna.

Kanteluun antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on todennut, että työvoimapoliittisista lausunnoista antamisajankohdan jälkeen annettujen jäljennösten, kuten vastaavasti myös muiden asiakirjajäljennösten, joissa on säädösviittauksia, tulee kaikilta osiltaan vastata alkuperäistä lausuntoa/asiakirjaa. Mikäli tällaisten konetulosteiden saaminen ei ole mahdollista, jäljennös tulisi antaa muussa kuin konetulosteen muodossa tai tulosteen oheen tulisi muussa tapauksessa liittää tarpeellinen lisäselvitys alkuperäisistä säädösviittauksista. Apulaisoikeuskansleri on saattanut työministeriön tietoon edellä mainitun näkemyksensä ja samalla todennut aiheelliseksi, että työministeriö omalta osaltaan kiinnittäisi alaistensa työvoimaviranomaisten huomiota konetulosteiden edellä todetunkaltaiseen lisäselvitystarpeeseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.