06.04.2001

Lapsikorotus - Neuvontavelvollisuus - Hallintomenettelylaki

Kansaneläkelain mukainen lapsikorotus

Kansaneläkelain lapsikorotusta koskeva säännös oli kumottu 1.1.1996 voimaan tulleella lailla. Lapsikorotusta ei enää myönnetty sanottuna päivänä tai sen jälkeen myönnettyihin eläkkeisiin.

Kansaneläkelaitoksen paikallistoimisto oli myöntänyt kantelijalle 4.10.1996 tehdyllä hakemuksella kansaneläkelain mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen 1.11.1995 alkaen. Kantelija oli hakemukseensa merkinnyt kolme alle 16-vuotiasta lastaan, jotka olisivat vanhan lainsäännöksen nojalla olleet oikeutettuja lapsikorotukseen. Lainmuutoksen jälkeen korotusta olisi tullut hakea eri lomakkeella, mitä ohjetta hakijalle ei ollut huomattu antaa. Kantelija ei siksi ollut saanut eläkkeeseensä lainmukaisia lapsikorotuksia. Kun kanteluasiaa oli ryhdytty selvittämään, eläkkeeseen oli myönnetty lapsikorotus 1.11.1995 alkaen sekä viivästyskorotus.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen on kiinnittänyt Kansaneläkelaitoksen Rovaniemen vakuutuspiirin ja paikallistoimiston huomiota kansaneläkelain mukaisten etuuksien lainmukaiseen myöntämiseen sekä hallintomenettelylaissa ja kansaneläkeasetuksessa säädetyn neuvontavelvollisuuden asianmukaiseen toteuttamiseen.

KEL 29 § (103/1982),
L kansaneläkelain muutt.1491/1995, voimaantulosäännös
KEA 15 § (594/1956)
HmenL 4 § (598/1982)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.