05.04.2001

Ahvenanmaa - Itsehallinto - Kielilainsäädäntö

Keskusviraston toimivalta Ahvenanmaalla

Kasvituotannon tarkastuskeskus oli Ahvenanmaan maakuntahallituksen pyynnöstä tutkinut ahvenanmaalaisen yrityksen maahantuomien kasvisiementen laadun. Tarkastuskeskus lähetti maahantuojalle suomenkielisen hallintopäätöksen muotoon laaditun laatutodistuksen sekä laskun. Maahantuoja kanteli tarkastuskeskuksen menettelystä, koska tarkastuskeskuksella ei ollut toimivaltaa antaa hallintopäätöstä tällaisessa Ahvenanmaata koskevassa asiassa ja koska päätös oli suomenkielinen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi ratkaisussaan, että Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan tehtävistä, jotka aiheutuvat kasvintuhoojien maahan kulkeutumisen estämistä koskevasta lainsäädännöstä, huolehtii Ahvenanmaan maakunnassa maakuntahallitus tai muu maakuntalaissa määrätty viranomainen. Valtakunnalla on kuitenkin lainsäädäntövalta mainituissa asioissa.

Kasvituotannon tarkastuskeskuksen huomiota kiinnitettiin viranomaisten toimivallanjakoon tällaisessa hallintoasiassa. Lisäksi tarkastuskeskusta muistutettiin siitä, että keskushallintoon kuuluvan viranomaisen tulee kielilainsäädännön ja itsehallintolainsäädännön mukaan asioida Ahvenanmaan viranomaisten ja ahvenanmaalaisten asiakkaiden kanssa ruotsin kielellä.

Asiassa ilmeni myös, että Ahvenanmaan maakuntahallituksen kasvinsuojelutarkastaja lähettäessään siemennäytteen analysoitavaksi kasvituotannon tarkastuskeskukselle oli oheistanut näytteenottopöytäkirjan, joka oli laadittu suomenkieliselle lomakkeelle, mutta täytetty ruotsin kielellä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi käsityksenään, että suomenkielisen lomakkeen käyttäminen ei ollut sopusoinnussa Ahvenanmaan itsehallintolain 38 §:stä ilmenevän oikeusohjeen kanssa, jonka mukaan kirjeenvaihto Ahvenanmaan viranomaisten ja valtakunnan viranomaisten välillä tulee tapahtua ruotsin kielellä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.