03.04.2001

Sosiaaliturva - Toimeentulotuki - Valituslupa - Päätöksen täytäntöönpano

Perustoimeentuloturva valituslupamenettelyn aikana

Hallinto-oikeus oli päätöksillään kumonnut peruspalveluviranomaisten tekemät toimeentulotukipäätökset ja palauttanut asian viranhaltijan valmisteltavaksi. Viranomaiset olivat hakeneet valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta ryhtymättä panemaan päätöksiä täytäntöön.

Päätöksessään apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että hallintolainkäyttölain 31 §:n 3 momentin mukaan päätös on heti täytäntöönpantavissa, jos asiassa tarvitaan valituslupa. Peruspalveluviranomaisilla oli sinänsä ollut intressi valitusluvan hakemiseen. Tulkinnallisessa tilanteessa olisi kuitenkin tullut menetellä perusoikeusmyönteisellä tavalla. Asianmukaista olisi tällöin ollut arvioida, mikä vaikutus pitkittyvällä prosessilla saattoi olla hakijan mahdollisuuteen saada perustoimeentulonsa turvatuksi perustuslain edellyttämällä tavalla.

PeL 19 §
Hallintolainkäyttölain 31 § 3 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.