28.03.2001

Asumistuki - Vastaaminen

Asumistukiasian käsittelyn virheellisyydestä

Kantelijalle ei ollut myönnetty asumistukea muun muassa siitä syystä, ettei hän ollut pyynnöistä huolimatta toimittanut kansaneläkelaitoksen paikallistoimistolle sen pyytämiä kantelijan avopuolison tulotietoja. Toimiston hankkiman selvityksen mukaan kantelija asui yhdessä vuokranantajansa kanssa, jolloin heitä oli pidetty avoparina. Kantelija oli kuitenkin ilmoittanut, että väestörekisterijärjestelmän tiedot olivat virheellisiä ja toimittanut isännöitsijän allekirjoittaman todistuksen siitä, että hän asui asunnossa yksin.

Kantelija oli kielteisen päätöksen saatuaan toimittanut toimistolle kirjelmän, jossa hän muun muassa oli tuonut esille edellä todettuja näkemyksiään. Tätä kirjettä ei kuitenkaan ollut käsitelty oikaisupyyntönä eikä siihen ollut muutenkaan vastattu.

Kansaneläkelaitoksen eläke- ja toimeentuloturvaosaston asian johdosta antamaan lausuntoon viitaten apulaisoikeuskansleri totesi muun muassa, että haettavien sosiaalisten etuuksien merkitys asiakkaalle huomioon ottaen on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki tukien saamisen edellytyksiin liittyvät seikat selvitetään huolellisesti. Kirjelmien käsittelyn osalta todettiin, että sosiaalietuusjärjestelmän luonne huomioon ottaen asiakkaiden yhteydenotot tulisi tulkita mahdollisimman joustavasti ja asiakaslähtöisesti niin, ettei heiltä jäisi saamatta heille lain mukaan kuuluvia etuuksia.

Kantelijan asumistukiasia oli sittemmin käsitelty uudelleen, ja hänelle oli takautuvasti myönnetty tuki vuoden ajalta. Tämä oli kuitenkin tapahtunut viiveellä ja vasta kantelun seurauksena. Koska kansaneläkelaitoksen paikallistoimiston menettelyssä oli tullut esille puutteita, joita ei kokonaisuutena voitu enää pitää vähäisinä, toimistoa huomautettiin vastaisen varalle menettelyn virheellisyydestä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.