16.03.2001

Viranomaistoiminnan julkisuus - Asiakirjojen julkisuus - Uhkasakko

Ympäristölautakunnan menettely

Ympäristölautakunta oli 13.6.2000 tekemällään päätöksellä maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n nojalla velvoittanut sakon uhalla lopettamaan rumentavan kateviljelyn ja siivoamaan alueen määräajan kuluessa. Päätös oli lähetetty asiaosaiselle saantitodistusta käyttäen ja hän oli lunastanut sen 10.7.2000. Asianosainen oli sitä ennen saanut tiedon päätöksestä luettuaan sen sanomalehdestä.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan lausunut, että asianosaisen kannalta on usein kiusallista, jos hän saa tiedon sellaisesta ratkaisusta, joka on hänelle kielteinen, samanaikaisesti tai vieläpä myöhemmin kuin muut. Tällainen tilanne on käsillä jos asianosainen saa tiedon asiasta ensimmäiseksi joukkotiedotusvälineen kautta. Se, että viranomainen on pakkokeinoasiassa katsonut tilanteen lainvastaiseksi, velvoittanut asianosaisen korjaamaan tilanteen ja asettanut velvoitteen täyttämisen tehosteeksi uhkasakon, on omiaan saattamaan asianosaisen toiminnan kielteiseen valoon.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 §:n 3 momentin mukaan viranomaisen on tarvittaessa huolehdittava siitä, että asianosainen voi saada asiakirjan sisällöstä tiedon ennen sen julkiseksi tuloa, Tämän kannan mukaista olisi, että asianosaiselle olisi annettu tieto päätöksen sisällöstä tuoreeltaan päätöksenteon jälkeen vaikkapa puhelimitse. Asia ei ollut johtanut enempiin toimenpiteisiin kuin että apulaisoikeuskansleri on saattanut edellä lausutun käsityksensä lautakunnan tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.