20.03.2001

Eläkeasian käsittely - Julkisuus

Eläkepäätöksen tekemiseen osallistuneiden henkilöllisyys

Eläkeyhtiö ei ollut suostunut ilmoittamaan kantelijalle eläkeyhtiön ns. sisäisillä käsittelylehdillä nimikirjaimillaan esiintyvien asiantuntijalääkäreiden nimiä. Kyseiset henkilöt olivat käsittelylehdillä esittäneet eläkkeenhakijaa koskevia kannanottoja. Eläkeyhtiö vetosi menettelynsä tueksi sosiaali- ja terveysministeriön kannanottoon.

Kantelun johdosta antamassaan lausunnossa sosiaali- ja terveysministeriö arvioi tilannetta uuden julkisuuslain kannalta päätyen siihen, että kyseisten asiantuntijalääkäreiden nimet kuuluvat eläkeasian käsittelyn päättymisen jälkeen asianosaisen tiedonsaantioikeuden piiriin.

Päätöksessään apulaisoikeuskansleri korosti julkisuusperiaatteen olevan perusoikeutena turvattu. Päätöksenteon avoimuus ja siihen liittyvä yksilön mahdollisuus omalta osaltaan kontrolloida päätöksentekojärjestelmän asianmukaisuutta ovat omiaan lisäämään luottamusta julkisen vallan käyttöön. Sen sijaan erittäin tärkeän yksityisen tai yleisen edun suojaamisen salaamisperusteena ei katsottu tulevan kyseeseen, koska näiden etujen suojaamista ei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain tavoitteet huomioon ottaen ole tarkoitettu perusteeksi julkisen vallan anonymiteetille.

Eläkeyhtiön huomiota kiinnitettiin myös julkisuuslain mukaiseen menettelyyn kieltäydyttäessä antamasta pyydettyjä tietoja.

Suomen perustuslain 12 §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.