20.03.2001

Työkyvyttömyyseläke - Kuntoutustutkimus

Työkyvyttömyyseläkeasian käsittely

Kantelijalle oli useiden vuosien ajan myönnetty määräaikaisin päätöksin täysi työkyvyttömyyseläke, kunnes eläke oli muutettu osaeläkkeeksi. Kantelijan vireille panemien lukuisien uusien eläkehakemusten ja valitusten jälkeen eläkeyhtiö oli määrännyt hänet kuntoutustutkimukseen. Lopulta osaeläke oli noin viisi vuotta kestäneiden prosessien jälkeen muutettu takautuvasti täydeksi eläkkeeksi. Kantelijan mukaan eläkeyhtiö on myönteisellä päätöksellään myöntänyt toimineensa aiemmin virheellisesti.

Asiassa oli ensisijaisesti kyse sellaisesta työkyvyttömyyden arviointiin liittyvästä lääketieteellisen ja muun näytön harkinnasta eläkeyhtiössä, eläkelautakunnassa ja vakuutusoikeudessa, johon oikeuskanslerilla ei toimivaltansa puolesta ole mahdollisuutta puuttua.

Vaikka ajallisesti tarkastellen eläkeasia oli ollut eri tavoin vireillä useita vuosia, asian käsittelyssä ei kuitenkaan voitu osoittaa virheellisyyttä. Koska työkyvyttömyyseläkeasioiden luonteeseen kuuluu apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan, että uusi hakemus voidaan aiemmista päätöksistä huolimatta panna vireillä, tämä yhdessä oikaisu- ja valitusmahdollisuuden kanssa saattaa johtaa ajallisesti pitkiinkin prosesseihin. Kuitenkaan pelkästään se, että lopputulos lopulta muuttui kantelijalle myönteiseksi, ei vielä sinänsä ole osoitus aiemman menettelyn virheellisyydestä.

Eläkeyhtiön tietoon saatettiin kuitenkin käsitys siitä, että järjestelmää kohtaan tunnetun luottamuksen kannalta olisi edullista, jos useita kielteisiä päätöksiä saanut hakija osoitettaisiin kohtuullisessa vaiheessa kuntoutustutkimukseen, kuten kantelijan osalta oli sittemmin tehtykin. Näin voitaisiin apulaisoikeuskanslerin mukaan parhaassa tapauksessa ehkä välttyä jopa useita vuosia kestävältä valituskierteeltä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.