16.03.2001

Näyttö

Näytön esittäminen salassa pidettävien tietojen osalta

Käräjäoikeus oli kutsunut lasten huoltoa koskeneessa asiassa sosiaalityöntekijän toisen asianosaisen nimeämänä todistajana käräjäoikeudessa kuultavaksi. Todistajalla oli lastensuojeluilmoitukseen liittynyttä asiakirjamateriaalia, joka koostui toisen asianosaisen kuntoutushakemukseen liittyneistä lääkärin lausunnoista ym. asiakirjoista. Todistaja oli todistelun päätyttyä antanut kyseiset asiakirjat käräjäoikeuden puheenjohtajalle lisäselvityksenä asiaan. Käräjätuomari oli ottanut asiakirjat näyttönä vastaan sekä julistanut ne salassa pidettäviksi. Samalla puheenjohtaja oli luovuttanut kopiot asiakirjoista molempien osapuolien asiamiehille.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan todennut, että lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 10 §:n ja 16 §:n säännökset huomioon ottaen käräjätuomarin ei ollut katsottava vastaanottamalla tuomioistuimelle lisäselvityksenä tarjottua näyttöä syyllistyneen virkarikokseen.

Samoin käräjätuomarin ei voitu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n 1 momentin säännökset huomioon ottaen katsoa luovuttaessaan asiakirjoista kopiot asianosaisten asiamiehille menetelleen lainvastaisesti tai muutoinkaan virheellisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.