16.03.2001

Merenkulkulaitos - Yhteysalus - Kuljetusmaksu

Merenkulkulaitoksen yhteysaluksilla perittävistä maksuista

Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenneministeriön päätöksen (1511/1994) 2 §:ssä määrätään, että päätöksen liitteessä 3 selostetusta yhteysalusliikenteestä merenkulkulaitos perii liitteessä olevien maksutaulukoiden mukaiset kiinteät maksut. Niistä on saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 5 §:n 1 momentti huomioon ottaen vapautettu liitteessä mainitut henkilöt, ajoneuvot ja tavaratoimitukset. Tähän liittyvässä kantelussa oli muun ohella esitetty, että käytännössä maksua oli peritty vain linja-auton osalta, mutta ei henkilömaksua.

Apulaisoikeuskansleri on saattanut Saaristomeren merenkulkupiirin tietoon, että liikenneministeriö on ollut toimivaltainen sanotussa päätöksensä liitteessä saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 5 §:n 1 momenttiin nojautuen vapauttamaan maksuista muun ohella mainitsemansa henkilöt. Liikenneministeriön päätöstä soveltaessaan merenkulkupiiri ei ole toimivaltainen vapauttamaan maksuista muita kuin sanotun liitteen "maksuvapautukset"-kohdassa mainittuja henkilöitä. Kun liitteen mukaan ajoneuvojen kuljetusmaksut eivät sisällä henkilömaksuja, merenkulkupiiri ei ole voinut vapauttaa "linjaauton matkustajat" -henkilöryhmää po. henkilömaksuista.

Liikenne- ja viestintäministeriön käsiteltävänä on kuitenkin kysymys yhteysalusmaksujen muuttamisesta siten, että linja-auton matkustajilta ei maksua perittäisi. Asiassa on kiinnitetty huomiota myös julkisen liikenteen palvelujen saatavuutta koskeviin näkökohtiin.

LMp merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista liite 3
L saariston kehityksen edistämisestä 5 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.