14.03.2001

Saamelaiset - Toimikunnan asettaminen - Oikeusministeriö

Toimikunnan asettaminen

Oikeusministeriö oli 22.11.2000 asettanut toimikunnan tekemään ehdotuksen maahan, veteen, luonnonvaroihin ja perinteisiin elinkeinoihin liittyvien oikeuksien järjestämisestä saamelaisten kotiseutualueella valtion mailla. Kyseisen alueen maa-, metsä- ja vesialueiden omistajien ja omistajahaltijoiden järjestöjen edustajat sekä Lapinkylien yhteistyöjärjestö olivat kanteluissaan arvostelleet oikeusministeriön menettelyä toimikunnan asettamisessa. Kantelijoiden mukaan myös heidän edustajiaan olisi tullut nimetä toimikunnan jäseniksi.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa on todettu, että toimikunnan asettaminen on kuulunut oikeusministeriön toimivaltaan. Toimikunnan asettaminen oli asiaa koskevan säännöksen mukaisesti käsitelty valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa. Ministeriön asiassa antaman lausunnon mukaan toivomuksia tulla edustetuksi toimikunnassa oli esitetty runsaasti, eikä toimikunnan jäsenmäärää ollut kuitenkaan voitu kasvattaa kovin suureksi. Toisaalta toimikunnalle oli asetettu velvollisuus kuulla työnsä aikana paikallisen väestön edustajia ja eri saamelaiselinkeinoja edustavia tahoja sekä lisäksi ainakin erikseen nimettyjä viranomaisia. Lisäksi toimikunnan mietinnöstä järjestettäisiin valmistumisen jälkeen asianmukainen lausuntokierros. Apulaisoikeuskansleri on katsonut, että oikeusministeriö oli kyseessä olevaa toimikuntaa asettaessaan menetellyt asiaa koskevien säännösten mukaisesti ja pysynyt sille kuuluvan harkintavallan puitteissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.