09.03.2001

Koulutus - Nuorisotyöttömyys - Työmarkkinatuki

Työministeriön ohjeista ja työmarkkinatuen saamisedellytyksistä

Kantelussa oli kysymys muun ohella sitä, että työministeriön työvoimapiirien toimistoille ja työvoimatoimistoille työmarkkinatuen rajoituksista lähettämät kirjeet olivat ymmärrettävissä toimistoja sitoviksi määräyksiksi ja että kirjeissä esitetyt työministeriön käsitykset 18-24 -vuotiaan työttömän koulukseen hakeutumisvelvoitteesta koulutuspaikkojen määrän osalta johtivat työmarkkinatukilaissa tarkoitettua ankarampaan etuuksien rajoittamiseen.

Ratkaisussaan oikeuskansleri on todennut, ettei työministeriön kirjeistä selkeästi ilmennyt niiden ohjeellinen luonne kuten ei myöskään riittävän yksilöidysti se, että niissä esitetty perustui työttömyysturvalautakunnan ratkaisukäytäntöön. Koska kuitenkin kirjeiden tarkoitus ja sisältö vastasivat työmarkkinatuesta annetun lain tavoitteita nuorison ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseksi ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi eikä ollut osoitettu, että työministeriö edes olisi esittänyt vaatimuksia kirjeidensä huomioonottamiseksi ministeriön määräyksinä, kirjoitus ei ollut antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin, että työministeriön huomiota oli kiinnitetty vastaisen varalle siihen, että ministeriön tulee ratkaisukäytännöstä tiedottaessaan ja ohjeita antaessaan käyttää niissä ilmaisumuotoa, josta selkeästi ilmenee kirjeen tarkoitus ja luonne.

L työmarkkinatuesta 1, 15 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.