13.02.2001

Säätämisjärjestys - Omaisuuden suoja

Telemarkkinalain muuttaminen

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 15.2.2001 antamassaan lausunnossa hallituksen esityksestä laiksi telemarkkinalain muuttamisesta (HE 73/2000 vp) oikeuskansleri katsoi, että eduskunnan liikennevaliokunnassa valmisteltu televerkon vapaana olevan välityskyvyn vuokraamisvelvollisuutta koskeva muutosehdotus ei olisi ollut sopusoinnussa perustuslain 15 §:n omaisuuden suojasäännöksen kanssa. Vuokraamisvelvollisuutta koskevan säännöksen tulisi ottaa huomioon televerkon omistajan nykyisen oman käytön ohella myös reaalinen ja kohtuullinen tuleva käyttötarve. Perustuslakivaliokunta katsoi, että lakiehdotus voitiin käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, jos televerkon välityskyvyn vuokraamista koskevan säännöksen sanamuoto palautettiin hallituksen esityksen mukaiseksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.