27.02.2001

Ulkomaalaisvirasto - Kansalaisuushakemus - Hyvä hallinto

Ulkomaalaisviraston toiminnan arviointia

Kahden kantelun tutkimisen yhteydessä oli ilmennyt, että kansalaisuushakemusten keskimääräinen käsittelyaika Ulkomaalaisvirastossa oli viime vuosina ollut 2 - 3 vuotta, lähempänä kolmea kuin kahta vuotta. Oikeuskansleri on todennut, että tämä keskimääräinen käsittelyaika oli niin pitkä, että Ulkomaalaisviraston toiminta kansalaisuushakemusten käsittelyn osalta ei täyttänyt Suomen perustuslain 21 §:n hyvälle hallinnolle asettamaa ripeysvaatimusta. Hakijoiden kannalta kysymyksessä oli 21 §:n 1 momentissa tarkoitettu "aiheeton viivytys" asioiden käsittelyssä. Toinen asia on, että tilanteesta ei voitu moittia Ulkomaalaisvirastoa tai sisäasiainministeriötä, koska viraston voimavarat määräytyvät valtion talousarvion mukaan eikä siihen ollut hyväksytty kaikkia sisäasiainministeriön esittämiä voimavarojen lisäyksiä.

Oikeuskansleri on kuitenkin kiinnittänyt vakavasti Ulkomaalaisviraston ja sisäasiainministeriön huomiota tähän perustuslain vastaiseen tilanteeseen niin että ne kaikin käytettävissään olevin keinoin jatkuvasti pyrkisivät saattamaan tilanteen lailliseksi siten kuin myös valtion kuluvan vuoden talousarvioehdotuksessa esitetään.

Ulkomaalaisvirasto oli sinänsä asianmukaisesti tiedottanut toisen kantelun tekijälle hänen hakemuksensa saavuttua virastoon, että keskimääräinen normaali kansalaisuushakemusten käsittelyaika virastossa oli yli kaksi vuotta. Hakijalle olisi kuitenkin ollut tärkeää tietää tämä asiantila jo hänen harkitessaan kansalaisuuden saamista joko hakemus- tai ilmoitusmenettelyn kautta. Oikeuskansleri on katsonut hyvän hallinnon periaatteen edellyttävän, että Ulkomaalaisvirasto huolehtii siitä, että sanotun hakijan kaltaisessa valintatilanteessa olevilla on saatavissa tietoa kahden vaihtoehdon lisäksi hakemusten arvioiduista käsittelyajoista. Tämän mukaisesti Ulkomaalaisviraston asiana on saattaa hakemusten keskimääräisiä käsittelyaikoja koskevat tiedot asianomaisten kansalaisuushakemuksia vastaanottavien viranomaisten tietoon. - Ulkomaalaisviraston huomiota on lisäksi kiinnitetty asianmukaisen nopeaan kirjeisiin vastaamiseen.

PeL 21 §
KansalaisuusL 4 § 2 mom
KansalaisuusL 6 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.