27.02.2001

Erikoissairaanhoito - Potilasturvallisuus - Sairaanhoitopiiri

Yliopistollisen keskussairaalan thorax- ja verisuonikirurgian klinikan toiminnasta ja potilasturvallisuudesta

Oikeuskanslerille tehdyissä kolmessa kantelussa oli kysymys yliopistollisen keskussairaalan thorax- ja verisuonikirurgian klinikan toiminnasta, hallintokäytännöstä ja päätöksenteosta. Kanteluissa oli muun ohella katsottu, että päätöksenteon seurauksena klinikan potilasturvallisuus oli heikentynyt, potilasjonot kasvaneet ja jonokuolemat lisääntyneet.

Kantelujen johdosta antamassaan päätöksessä oikeuskansleri on, todettuaan asiassa hankitun laajan selvitys- ja lausuntoaineiston pohjalta sairaalan sydänkirurgian kokonaistilanteen viimeaikaisen kehityksen ja toteutetut tilannetta korjaavat toimenpiteet, painottanut sitä, että sairaalan puheena olevan toimintayksikön kuin myös muidenkin toimintayksiköiden toimivuutta ja potilasturvallisuuden toteutumista tulee jatkuvasti riittävän tehokkaasti seurata, ja mikäli tarvetta ilmenee, muun ohella potilasjonojen osalta, sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen tulee ryhtyä asian edellyttämiin tilannetta korjaaviin toimenpiteisiin suhteellisen nopeasti. Lisäksi oikeuskansleri on painottanut sosiaali- ja terveysministeriön sekä lääninhallituksen asemaa ja tehtävää erikoissairaanhoidon valvonnassa.

Oikeuskansleri on saattanut edellä mainitut käsitykset - samoin kuin myös näkemyksensä siitä, että esillä olevassa asiassa on paljolti kysymys myös asenneilmapiiristä ja sitoutumisesta toiminnalliseen yhteistyöhön ja että tarvittaessa on paikallaan harkita myös sitä, missä määrin säännöksiä ja määräyksiä johto- ja toimivaltasuhteista on aiheellista täsmentää - sosiaali- ja terveysministeriön, asianomaisen lääninhallituksen sekä asianomaisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen tietoon.

ErikoissairaanhoitoL 1, 3, 5, 10 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.