27.02.2001

Hyvä hallinto - Viran täyttäminen

Virkanimitysmuistion laadinnan laiminlyönti

Valtiovarainministeriön 10.12.1995 antamasta suosituksesta virkojen hakumenettelystä ja virkanimitysten valmistelusta ilmenee, että ministeriö suosittaa nimittämisasiakirjoihin liitettäväksi muistion laadituista haastatteluista. Valtion virkamieslaissa tai -asetuksessa ei ole nimitysmuistiota koskevia säännöksiä.

Koska virkanimitysasian ratkaisun perusteena oli otettava huomioon nimitysperusteita ja -menettelyä koskevat säännökset ja määräykset, tuli nimitysasia kuitenkin valmistella sillä tavoin, että oli mahdollisuus arvioida ja tehdä ratkaisu lain vaatimusten mukaisesti. Suurehkon hakijamäärän ollessa kysymyksessä tuli ansioituneimman hakijan osoittamiseksi laatia muistio tai muu yhteenveto, jossa vertailtiin hakijoiden ansiot.

Oikeuskansleri on antamassaan ratkaisussa todennut, että maistraatin päällikkö ei ollut suorittanut apulaistarkastajan viran hakijoiden ansiovertailua niin kuin valtiovarainministeriön muistiossa on esitetty ja mitä on pidettävä hyvän hallinnon mukaisena. Oikeuskansleri on vastaisen varalle kiinnittänyt maistraatin päällikön huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin virkaa täytettäessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.