22.02.2001

Lohkomistoimitus - Merkintävirhe - Virheenoikaisu

Virheenoikaiseminen maanmittaustoimistossa

Lainvoiman saaneessa lohkomistoimituksessa oli erehdytty pitämään emäkiinteistön vanhaa tilustietä emäkiinteistöön kohdistuneena vanhana erään muun tilan hyväksi perustettuna kulkuja venevalkamaoikeutena. Tätä vanhaa rasitetta oikeudellisesti merkittävällä tavalla käsittelemättä, toimituksessa oli perustettu jakosopimuksen perusteella uudet oikeudet vanhan rasitteen perusteella lohottavan emäkiinteistön tilustielle, mikä tosiasiallisesti oli ollutkin jako-osakkaiden tarkoitus. Koska uudet rasitteet oli sijaintinsa puolesta perustettu virheellisellä perusteella, toimituspöytäkirjaan oli jäänyt tätä koskeva virhe. Toimituskartalle oli vanha rasite siihen oikeutetun tilan hyväksi virheellisesti merkitty kohdentumaan emäkiinteistön tilustiehen.

Maanmittaustoimisto ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin kartalla olleen merkintävirheen oikaisemiseksi eikä toimituspöytäkirjassa olleen uusien rasitteiden virheellisen perustamisperusteen oikaisemiseksi. Koska viimeksi mainitun virheen osalta oli tulkinnanvaraista, voitiinko sitä pitää kiinteistönmuodostamislain 277 §:ssä tarkoitettuna merkintävirheenä, jonka oikaiseminen kuului maanmittaustoimiston toimivaltaan, oli ymmärrettävää, että maanmittaustoimisto oli jäänyt odottamaan apulaisoikeuskanslerin päätöstä kanteluasiassa.

Apulaisoikeuskansleri oli todettuaan, ettei oikeuskanslerin toimivaltaan kuulunut antaa määräystä viranomaisen toimivaltaan kuuluvan virheenoikaisemisen toimeenpanemiseksi, saattanut maanmittaustoimiston tietoon käsityksensä julkisten asiakirjojen oikeellisuuden merkityksestä, mikä edellytti havaittujen virheiden oikaisemista.

KiinteistönmuodostamisL 277 § (554/1995)
KiinteistörekisteriL 5 § (559/1995)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.