13.02.2001

Lääkelaitos - Toimivalta

Lääkelaitoksen toimivallasta

Kantelussa oli kysymys siitä, voiko Lääkelaitos lääkelain 91 §:n 3 momentin valtuutuksen nojalla antaa määräyksen, joka kieltää apteekeilta lääkevalmisteiden markkinoimisen väestölle apteekin ulkopuolella. Oikeuskansleri on kanteluun antamassaan ratkaisussa viitaten perustuslain 80 §:n säännökseen viranomaisten valtuuttamisesta oikeussäännösten antamiseen, pitänyt perusteltuna myös näkemystä, ettei lääkelain mainittu lainkohta antaisi valtuutta Lääkelaitoksen puheena olevan määräyksen sisältämään kieltoon. Koska kuitenkin kysymys Lääkelaitoksen toimivallasta antaa määräys lääkelain mainitun säännöksen nojalla on ollut tulkinnanvarainen, ei voida sanoa, että Lääkelaitos olisi ylittänyt toimivaltaansa määräyksen antaessaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö on kantelun johdosta antamassaan lausunnossa ilmoittanut ryhtyvänsä selvittämään lääkelain valtuutussäännösten sisältöä ja ulottuvuutta uuden perustuslain lainsäädäntövallan delegoinnille asettamien edellytysten pohjalta ja toteuttamansa selvitystyön jälkeen arvioivansa lainsäädäntöuudistusten tarpeen sekä ottavansa tuossa yhteydessä kantaa lääkemainontaa koskevaan sääntelyyn.

Oikeuskansleri on, saattaen edellä mainitun näkemyksensä Lääkelaitoksen toimivallasta sosiaali- ja terveysministeriön sekä Lääkelaitoksen tietoon, kiirehtinyt ministeriön edellä mainittua selvitystyötä sekä katsonut, että puheena olevan Lääkelaitoksen määräykseen soveltamisesta tulisi tässä vaiheessa ainakin pitäytyä.

LääkeL 1, 58, 91 §
L lääkelaitoksesta 1, 2 §
PeL 80 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.