23.01.2001

Päätöksen tiedoksianto - Kuntalaki

Viranomaisen velvollisuuksista päätöksen tiedoksiannossa

Kuntayhtymän palveluksesta irtisanottu oli kannellut siitä, että hän ei ollut saanut asianmukaista oikaisumahdollisuuden sisältävää päätöstä irtisanomisestaan.

Ratkaisussaan apulaisoikeuskansleri on saattanut kuntayhtymän tietoon kuntalain 94 §:n 2 momentin säännöksen lisäksi 95 §:n 1 momentin. Sen mukaan asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. - Todisteellista erityistiedoksiantoa ei siis lainkohdan mukaan vaadita. Viranomaisen on kuitenkin voitava tarvittaessa näyttää omien postitustietojensa avulla, mistä ajankohdasta tiedoksisaannin on seitsemän päivän kuluttua katsottava tapahtuneen.

Kuntayhtymän selvitykseen ei ollut sisältynyt sanotunlaista näyttöä, josta olisi voitu päätellä, milloin kantelijalle oli lähetetty irtisanomista koskeva päätös. Se oli sittemmin oikaisuvaatimuksineen toimitettu todisteellisesti kantelijalle kantelun tekemisen jälkeen.

KuntaL 94 § 2 mom
KuntaL 95 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.