22.01.2001

Henkilökohtainen vapaus - Kunnallinen järjestyssääntö - Päihdyttävän aineen nauttiminen

Päihdyttävän aineen nauttimisen kieltämisestä kunnallisella järjestyssäännöllä

Kaupungin järjestyssäännön mukaan päihdyttävän aineen nauttiminen yleisellä paikalla oli kielletty. Järjestyssäännön nojalla sen rikkomisesta voitiin tuomita sakkoon kuntalain 7 §:n perusteella.

Kantelija oli katsonut, ettei päihdyttävän aineen nauttimista sinänsä voida pitää toimintana, joka ilman muuta johtaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantumiseen. Järjestyssäännön määräys, jolla määrätään rangaistavaksi laissa sallittu toiminta, on ristiriidassa lain kanssa. Kaupunginvaltuusto oli hyväksyessään järjestyssäännön kantelijan mielestä loukannut sen vaikutuspiiriin kuuluvien henkilöiden perusoikeuksia rajoittamalla heidän perustuslaissa turvattua toimintavapauttaan.

Sisäasiainministeriössä on valmisteltavana järjestyslaki, jolla korvataan kuntien järjestyssäännöt ja johon kootaan muusta lainsäädännöstä yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevaa säännöstöä. Esillä oleva kysymys tultaneen ratkaisemaan järjestyslaissa, jolloin voimassa olevat kunnalliset järjestyssäännöt kumoutuvat. Oikeuskansleri on saattanut käsityksensä perusoikeuksia rajoitettaessa noudatettavasta suhteellisuusperiaatteesta sisäasiainministeriön tietoon ja otettavaksi huomioon järjestyslakia koskevan hallituksen esityksen viimeistelyn yhteydessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.