18.01.2001

Muu kannanotto - Käsittelyn viipyminen

Riita-asian käsittelyn viipyminen

Vahingonkorvausasiaa oli käsitelty raastuvanoikeudessa, sittemmin käräjäoikeudessa useita kertoja. Käräjäoikeuden päätös oli annettu noin seitsemän vuoden kuluttua asian vireille tulosta. Käräjäoikeuden päätöksestä oli valitettu hovioikeuteen, jossa asia oli ollut vireillä jo yli kaksi vuotta.

Selvityksen mukaan hovioikeus oli pyytänyt asiassa lausuntoa terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta. Lausunnon antamista oli kiirehditty kolme kertaa. Asian viipyminen hovioikeudessa oli siten pääosin johtunut lausunnon antamisen viipymisestä.

Tämän vuoksi ja koska oikeuskansleri ei yleensä puutu tuomioistuimessa vireillä olevaan asiaan, asia ei ollut tässä vaiheessa antanut aihetta muuhun kuin että jäljennös apulaisoikeuskanslerin kirjeestä lähetettiin myös terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle tiedoksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.