23.11.2000

Tuomio - Perusteleminen - Käsitys

Hovioikeuden perusteluvelvollisuus

Asianosainen oli valittanut hovioikeuteen sillä perusteella, että käräjätuomari oli ositussopimuksen kohtuullistamista koskeneessa asiassa laskenut tuomiota laatiessaan kantajan tulot yli kaksinkertaisiksi vastaajan tuloihin nähden, vaikkei lopputulokselle ollut saatavissa perusteita esitetyistä asiakirjoista.

Hovioikeus oli tuomionsa perusteluissa viitannut käräjäoikeudessa esitettyyn asiakirjanäyttöön todeten, että kantajan tulot olivat olleet noin puolitoistakertaiset vastaajan tuloihin nähden. Hovioikeus ei kuitenkaan ollut muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta.

Asiaa oikeuskanslerinvirastossa tutkittaessa on käynyt ilmi, että käräjäoikeudessa oli esitetty puolisoiden tuloista yhtäältä sellaista näyttöä, jonka mukaan puolisoiden tulot olivat olleet lähes samansuuruiset ja toisaalta näyttöä, jonka mukaan kantajan tulot olivat olleet noin puolitoistakertaiset vastaajan tuloihin nähden. Tämän vuoksi ja koska käräjäoikeuden tuomion perustana olleelle laskelmalle ei laskuvirheen johdosta ollut saatavissa perusteita edellä todetuista asiakirjoista, hovioikeuden olisi apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan tullut tarkemmin yksilöidä, mihin asiakirjoihin ja päättelyyn se oli tuomionsa perustanut. Hovioikeuden huomiota kiinnitettiin tuomioiden asianmukaiseen perustelemiseen.

Suomen perustuslain 3 § 3 mom
Suomen perustuslain 108 § 1 mom
Hallitusmuodon 16 § 2 mom ja Suomen perustuslain 21 § 2 mom
Oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 15 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.