14.11.2000

Ahvenanmaa - Veikkaus - Ruotsinkieli

Veikkauspalvelut Ahvenanmaalla

Ahvenanmaalainen yhdistys oli moittinut sisäasiainministeriötä lupaviranomaisena rahapeliasioissa Oy Veikkaus Ab:n valvonnan laiminlyömisestä. Yhdistys oli havainnut, että Oy Veikkaus Ab oli ryhtynyt tarjoamaan rahapelejä internetin välityksellä mutta ainoastaan suomenkielisenä versiona. Yhdistyksen mielestä sisäasiainministeriön tulisi valvoa, että Oy Veikkaus Ab internetpalveluja kehittäessään huomioi myös ruotsinkielisen väestön tarpeet.

Koska sisäasiainministeriön hankkimasta selvityksestä kävi ilmi, että Oy Veikkaus Ab:n internetissä tarjoamat palvelut olivat vielä kehitysvaiheessa eikä niitä ollut vielä ryhdytty aktiivisesti markkinoimaan ja koska Oy Veikkaus Ab oli ilmoittanut, että yhtiö oli jo ryhtynyt toimenpiteisiin internetissä tarjottavien pelien ruotsinkielisten versioiden kehittämiseksi, asia ei antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin apulaisoikeuskanslerin taholta.

Yhdistys oli myös moittinut Ahvenanmaan poliisipiirin päällikköä siitä, että tämä ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin sen johdosta, että yhdistys oli poliisille ilmoittanut Oy Veikkaus Ab:n toimivan luvattomasti Ahvenanmaalla, koska yhtiöllä ei ollut Ahvenanmaan maakuntahallituksen myöntämää toimilupaa. Toimimattomuutensa syyksi poliisimestari ilmoitti, että alustavissa tutkimuksissa oli ilmennyt, että Oy Veikkaus Ab, Ahvenanmaan maakuntahallitus ja sisäasiainministeriö kävivät neuvotteluja Oy Veikkaus Ab:n toimintaedellytyksistä Ahvenanmaalla ja että kysymys oli monimutkaisista oikeudellisista tulkintakysymyksistä.

Ratkaisussaan apulaisoikeuskansleri katsoi muun muassa, että koska asia oli selvityksen alla eri viranomaisissa poliisimestarin ei voitu katsoa menetelleen virheellisesti jäädessään ennen toimenpiteisiin ryhtymistä odottamaan sisäasiainministeriön ja maakuntahallituksen kantaa Oy Veikkaus Ab:n toimintaedellytyksiin Ahvenanmaalla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.