18.05.2000

Hirvivahinko - Korvausvelvollisuus - Oikeusturva

Hirvieläinten omaisuudelle ja liikenteelle aiheuttamat vahingot

Kahdessa kantelukirjoituksessa oli oikeuskansleria pyydetty linjaamaan yhtäältä metsänomistajien oikeudet ja toisaalta metsästäjien velvollisuudet hirvieläinten aiheuttamissa vahinkokysymyksissä ja ottamaan kantaa myös liikenneturvallisuuden vaarantumiseen lisääntyneen hirvieläinkannan seurauksena.

Kirjoitusten johdosta hankitusta maa- ja metsätalousministeriön selvityksestä kävi ilmi, että ministeriö oli ryhtynyt erinäisiin toimenpiteisiin hirvieläinkannan todellisen laajuuden mahdollisimman luotettavaksi ja puolueettomaksi selvittämiseksi. Tällä tuli apulaisoikeuskanslerin mukaan olemaan vaikutusta lopulta myös myönnettävien pyyntilupien ja sitä kautta hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen määrään. Ministeriö oli myös tukenut rahallisesti hirvivahinkojen estämistoimenpiteitä. Omaisuuden suojan ja metsänomistajien oikeusturvan kannalta tilanne oli siten ollut ministeriön tiedossa ja edellä todettuihin toimenpiteisiin oli ryhdytty metsänomistajien oikeusturvan parantamiseksi.

Se, missä laajuudessa hirvieläinten aiheuttamat vahingot on päätetty korvata metsänomistajille valtion varoista ja minkä suuruisiksi metsänomistajien maksettaviksi jäävät vahinkojen arviointikustannukset määritellään samoin kuin se, minkä suuruista hirvieläinkantaa Suomessa on ylipäätään tarkoituksenmukaista ylläpitää, ovat lähinnä yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä, joihin laillisuusvalvonnan keinoin ei juurikaan ole mahdollista puuttua.

Hirvieläinten liikenteelle aiheuttamiin haittoihin on oikeuskanslerin toimivalta huomioiden perusteita puuttua silloin, kun on aihetta olettaa, että tietyllä liikennealueella vastuulliset viranomaiset ovat lyöneet laimin ryhtyä liikenneturvallisuuden edellyttämiin asianmukaisiin toimenpiteisiin. Se, millaisiin toimiin kulloinkin ryhdytään, on kuitenkin tarkoituksenmukaisuuskysymys, johon oikeuskanslerilla ei ole toimivaltaa puuttua.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.