24.05.2000

Eläke - Maahanmuuttaja - Paluumuuttaja

Maahanmuuttajien ja paluumuuttajien eläkeoikeudesta

Kantelussa oli kysymys maahanmuuttajien, erityisesti inkerinsuomalaisten paluumuuttajien eläkeoikeuden toteuttamisesta tasavertaisena muiden suomalaisten kanssa. Kantelun mukaan vuonna 1994 voimaan tulleen kansaneläkelain muutoksen johdosta mainittujen henkilöryhmien ja muiden suomalaisten tasavertainen kohtelu ei toteudu. Apulaisoikeuskansleri on kanteluun antamassaan ratkaisussa todennut, että lainmuutoksen seurauksena oli syntynyt tarve selvittää mainittujen henkilöryhmien eläke- ja toimeentuloturva ja että hallitusohjelmassa on todettu hallituksen jatkavan maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen ohjelman toteuttamista. Hallitusohjelman mukaan inkeriläisten paluumuuttoon sovelletaan eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan mietinnön linjauksia ja selvitystyö eläkeiässä olevien maahanmuuttajien toimeentulo-ongelmien ratkaisemiseksi pysyvästi on vireillä.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun mukaan esillä olevan kysymyksen ratkaiseminen on laaja-alainen ja monivaiheinen kokonaisuus, joka edellyttää huolellista ja pitkäjänteistä työskentelyä ja selvitystyötä. Tähän mennessä toteutetuilla toimenpiteillä on selvitetty ja osoitettu ne linjaukset, joita ratkaisussa on perusteltua ja tarpeellista noudattaa. Ratkaisussa on todettu maahanmuuttajien ja paluumuuttajien oikeuksia koskevaan asiaan paneudutun ja sitä on selvitetty siinä määrin asianmukaisella ja eri vaihtoehdot huomioonottavalla tavalla, ettei asiaan sen nykyvaiheessa ja työn vireilläollessa, ole perustetta tai syytä oikeuskanslerin taholta tässä vaiheessa puuttua. - Vireillä oleva työ eläkeikäisten maahanmuuttajien ja paluumuuttajien toimeentulo-ongelmien ja eläkekysymysten ratkaisemiseksi saataneen kohtuullisella aikataululla ratkaisuun.

VNp eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustan-
nusten korvaamisesta (1054/1990) muutoksineen
VNp pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutu-
vien kustannusten korvaamisesta (512/1999)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.