11.05.2000

Kihlakuntauudistus - Johtoryhmätyöskentely - Hyvä hallinto

Kihlakuntien johtoryhmät

Oikeuskanslerinvirastossa on selvitetty johtoryhmätyöskentelyä kolmessa kihlakunnanvirastossa. Kahdessa johtoryhmätyöskentely oli tapahtunut säädösten edellyttämällä tavalla ja muutoinkin asianmukaisesti. Kolmannessa kihlakunnanvirastossa johtoryhmä oli kokoontunut melko vähäisessä määrin. Tässä kihlakunnassa mm. henkilösuhteista ja johtamistavoista johtuen johtoryhmätyöskentelyä ei ollut koettu hyödylliseksi ja tarkoitustaan vastaavaksi.

Kihlakunnanviraston johtoryhmä on säädösperusteinen toimielin, jolle on asetuksella (859/1994) annettu tehtäviä. Näiden tehtävien hoitaminen asianmukaisesti kuuluu virkamiesten velvollisuuksiin. Johtoryhmän toimivuuden perusteista vastaa ensisijaisesti viraston päällikkö. Myös toimintayksiköiden päälliköt sekä henkilöstön edustajat vastaavat yhteistyöstä omalta osaltaan. Hyvä yhteistoiminta virastoon kuuluvien välillä on virastomuodosta riippumatta tarpeen virkatehtävien kunnolliseksi hoitamiseksi ja myös se kuuluu hyvän hallinnon osatekijänä virkavelvollisuuden piiriin.

Ratkaisussaan apulaisoikeuskansleri on todennut, että lääninhallitusten asiana on, huolehtiessaan kihlakunnanvirastojen yleishallinnolliseen johtamiseen ja valvontaan kuuluvista tehtävistä, samalla seurata johtoryhmätyöskentelyn asianmukaisuutta kihlakunnissa. Jos ongelmia ilmenee, ne on pyrittävä selvittämään tarvittaessa yhteistoimin oikeus- ja sisäasiainministeriöiden kanssa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.