19.04.2000

Tielautakunta - Toimivalta - Päätösten perusteleminen - Pöytäkirjaaminen

Tielautakunnan toimivallan ylittäminen sekä päätösten perusteleminen ja pöytäkirjaaminen

1) Tielautakuntana toimiva maaseutulautakunta oli yksityistielain 82 a §:n nojalla myöntänyt puhelinkokouksessa väliaikaisen kulkuoikeuden tilan omistajalle toisen tilan alueella olevalle yksityistielle. Toimivalta tässä asiassa kuului yllämainitun säännöksen ja yksityistielain 48 §:n 3 momentin perusteella maanmittausviranomaisille.

Maaseutulautakuntaa on huomautettu lain 52 §:n 1 momentin 11 kohdassa säädetyn toimivallan ylittämisestä sekä samalla todettu, että toimivaltainenkaan viranomainen ei voi päättää po. asiasta ilman toimitusmenettelyä.

2) Yksityistielain 52 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tielautakunnan on otettava käsiteltäväkseen siinä mainitut korvauskysymykset vain vaadittaessa. Asiassa oli jäänyt epäselväksi, oliko tielautakunnan toimituksessa esitetty mainitussa lainkohdassa tarkoitettua korvausvaatimusta. Maaoikeus oli jättänyt tätä koskevan vaatimuksen vasta maaoikeudessa tehtynä tutkimatta. Kantelua tutkittaessa oli käynyt ilmi, että maaseutulautakunta oli käsitellyt yksityistielain 24 §:n mukaisen korvauksen maksamisen edellytyksiä ja päätynyt tältä osin kielteiseen päätökseen. Päätöstä ei kuitenkaan ollut kirjattu pöytäkirjaan.

Maaseutulautakunta oli samassa tielautakunnan toimituksessa, asianosaisten vastustuksesta huolimatta ja päätöstään perustelematta, perustanut tien hoitoa varten tiekunnan. Päätös oli perustunut tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Asianosaisten oikeusturva olisi edellyttänyt päätöksen perustelemista, koska heillä oli ollut oikeus valittaa maaoikeuteen myös tarkoituksenmukaisuusperusteilla.

Maaseutulautakuntaa on huomautettu myös siitä, että kaikki asiassa tehdyt ratkaisut, myös kielteiset päätökset, on perusteltava ja merkittävä pöytäkirjaan.

YksityistieL 48 § 3 mom (521/1975)
YksityistieL (358/1962) 50 § 1 mom
YksityistieL 52 § 1 mom (521/1975)
YksityistieL 82a § (521/1975)
YksityistieA (690/1962) 38 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.