18.04.2000

Arvio - Ennakkotieto - Kunnallinen eläkelaitos

Kunnallisen eläkkeen määrää koskevasta arviosta

Kunnallisen eläkelaitoksen eläketietojensa kysyjälle antamissa vastauksissa oli eläkkeen määrän osalta huomattavia keskinäisiä eroja. Eläkelaitos oli perustellut eroavuuksia uuden automaattiotepalvelun ohjelmavirheellä. Kanteluun antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on - todettuaan, ettei eläkkeen määrän arvioilmoitus sinänsä ole sellainen sitova ennakkotieto, jota kunnallisen eläkelaitoksen eläkesäännön 34 §:ssä tarkoitetaan - pitänyt asianmukaisena, että eläkelaitos antaessaan eläkkeen määrää koskeviin tiedusteluihin vastauksia pääsääntöisesti aina vertaisi eläkelaskelmiaan aiempiin eläkearvioihinsa. Tällöin olisi todennäköistä, että mahdolliset ohjelma- ja laskuvirheet havaittaisiin eikä eläketiedon kysyjälle annettaisi virheellistä tai puutteellista tietoa eläkkeen määrästä.

Ratkaisussa on lisäksi todettu, että rekisteriotteen ohella eläketietojen kysyjälle lähettämässään vastauskirjeessä eläkelaitos kehottaa otteensaajaa tarkistamaan otteen tiedot ja ilmoittamaan, jos rekisteristä puuttuu kunnallisia palvelussuhteita tai, että tiedoissa on muita virheitä. Kunnallisen eläkelaitoksen tietoon saatetussa apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa on painotettu sitä, että palvelussuhdetiedot otteensaajan on mahdollista tarkistaakin, mutta sen tarkistaminen, onko eläkelaskelma käytettävissä olevien palvelussuhde- ja palkka/palkkiotietojen pohjalta oikein laskettu, kuuluu eläkelaitoksen tehtäviin.

Kunnallisen eläkelaitoksen eläkesääntö 34 §
Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaki 1, 3, 14 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.