06.04.2000

Kansaneläkkeen pohjaosan leikkaaminen - Eläkeläisten taitettu indeksi - Lainsäätämisjärjestys

Lainsäätämisjärjestys eläkeasiassa

Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa oli katsottu, että eräät eläkeläisiin kohdistuneet lainsäädäntötoimet, erityisesti kansaneläkkeen pohjaosan leikkaaminen ja eläkeläisten ns. taitettu indeksi olivat perustuslain vastaisia. Kantelija on pyytänyt toimenpiteitä asiantilan korjaamiseksi.

Ratkaisussaan apulaisoikeuskansleri on selvittänyt kantelijalle asiaa koskevien lakien käsittelyä eduskunnassa ja sen perustuslakivaliokunnassa. Eduskunta ratkaisee lakiehdotusten käsittelyjärjestyksen ja lakien sisällön. Eläkejärjestelmien perusteet, mm. kantelussa tarkoitetut asiat, olivat olleet eduskunnan arvioitavina. Perustuslakivaliokunta oli katsonut (mietintö nro 13/1995 vp), että lakiehdotukset voitiin käsitellä ja hyväksyä tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä. Koska oikeuskanslerilla ei ole toimivaltaa puuttua siihen, miten eduskunta käyttää lainsäädäntövaltaansa, asia ei voinut johtaa toimenpiteisiin apulaisoikeuskanslerin puolelta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.