19.11.1999

Arvonlisävero - Ahvenanmaa - Verotusmenettely

Verotusmenettelystä tuotaessa tavaroita Ahvenanmaalle

Kolmessa kantelussa oli arvosteltu tullilaitoksen toimintaa, kun kysymys oli verotusmenettelystä tavaroiden tuonnissa Ahvenanmaalle. Kanteluiden mukaan tullilaitos suhtautui tällöin syrjivästi EU:n veroalueen muista osista Ahvenanmaalle tapahtuvaan tuontiin verrattuna Suomen muista osista Ahvenanmaalle tapahtuvaan tuontiin.

Ratkaisussaan oikeuskansleri on todennut, että Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettua lakia koskevan hallituksen esityksen (HE 184/1996 vp) mukaan lain tarkoituksena on, että "Ahvenanmaan ja muun Suomen välisten toimien arvonlisä- ja valmisteverokohtelu muodostuisi käytännössä niin joustavaksi kuin se yhteisölainsäädännön puitteissa on mahdollista. Yhteisön tullilainsäädännön mukaan asianomaiset viranomaiset voivat ottaa käyttöön yksinkertaistettuja menettelyjä viennissä ja tuonnissa. Nyt ehdotettavat säännökset eivät estä näiden menettelyjen soveltamista Ahvenanmaan ja muun Suomen eikä myöskään Ahvenanmaan ja muiden jäsenvaltioiden välisiin toimiin."

Tullilaitoksen menettelyä arvioituaan oikeuskansleri on päätynyt siihen, ettei se ollut hallitusmuodon 5 §:ssä tai Rooman sopimuksessa säädettyjen syrjinnän kieltojen vastaista (1032/1/97, 1051/1/97, 54/1/98).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.