23.12.1999

Perus - ja ihmisoikeudet - Yhdistymisvapaus - Osallistuminen rikollisjärjestön toimintaan

Hallituksen esitys rikollisjärjestön toimintaan osallistumisen säätämisestä rangaistavaksi

Erään järjestön kantelun mukaan hallituksen esitys, joka koski rikollisjärjestön toimintaan osallistumisen säätämistä rangaistavaksi, oli erityisesti suunnattu moottoripyöräkerhoja kohtaan. Lisäksi järjestö oli tyytymätön siihen, että siltä ei ollut pyydetty lakiehdotuksen valmisteluvaiheessa lausuntoa.

Vastauksessaan kanteluun oikeuskansleri ensinnäkin totesi, että lainvalmistelussa kuultavien tahojen nimeäminen on pääosin harkinnanvarainen kysymys, jota ei ole tiukasti oikeudellisesti säännelty. Voidaan myös katsoa, että tietyn järjestön kutsumista rikollisjärjestön toimintaan osallistumista koskevan rangaistussäännöksen valmistelun kuulemistilaisuuteen voitaisiin pitää varsin leimaavana. Ehdotettu rikoslain 17 luvun uusi 1 a § voi tulla sovellettavaksi, jos lainkohdassa tarkoitettu vakava rikos myös tehdään. Hallitusmuodon 10 a §:ssä (perustuslain 13 §:ssä) turvatun yhdistymisvapauden piiriin kuuluu myös toiminta rekisteröimättömän yhdistyksen ja muun vastaavan yhteisen päämäärän vuoksi vapaaehtoisesti perustetun yhteenliittymän muodossa. Yhdistymisvapauden käyttämistä voidaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 11 artiklan 2 kappaleen mukaan rajoittaa muun ohella epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi samoin kuin muiden henkilöiden vapauksien ja oikeuksien turvaamiseksi.

Oikeuskansleri totesi, että ehdotetussa rangaistussäännöksessä enempää kuin sen valmistelusta esille tulleessa ei ollut sellaista, jonka perusteella oikeuskanslerin toimivallassa olisi puuttua lakiehdotuksen antamiseen eduskunnan hyväksyttäväksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.