16.12.1999

Ulosmittaus - Valitus - Määräaika

Kirjelmien käsittely ulosottovirastossa

Ulosottovirastoon oli saapunut "muutoksenhauksi" otsikoitu kirjelmä sen jälkeen kun määräaika valituksen tekemiselle oli päättynyt. Useiden lisäkirjeiden jälkeen velalliselle oli neljän kuukauden kuluttua vastattu.

Ulosottoviraston menettelyn arvioinnissa oli olennainen kysymys, olisiko kirjelmää tullut käsitellä muutoksenhakemuksena. Kun valituskirjelmän sisällön arviointi on hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetun lain 9 §:n nojalla käräjäoikeuden harkinnassa ja kun myöhästyneen valituksen tutkimatta jättämisestä päättää ulosottolain 10 luvun 9 §:n 3 momentin nojalla käräjäoikeus, ulosottomies olisi voinut toimittaa kirjelmän siihen liitettävine tarpeellisine selvityksineen käräjäoikeudelle. Kirjelmä oli kuitenkin niin yleisluontoinen, että sen katsomista valitukseksi voitiin pitää tulkinnanvaraisena.

Kun ulosottovirastosta ei ollut toimitettu kirjelmää valituksena käräjäoikeuteen, asiassa on kiinnitetty asianomaisten virkamiesten huomiota siihen, että ulosottovirastoon toimitettuihin kirjelmiin olisi pitänyt nopeammin vastata. Yleisesti ottaen ulosottovirastossa tulisi kiinnittää huomiota muutoksenhakuoikeuden edellytysten arviointia koskevien säännösten soveltamiseen virastoon saapuneiden kirjelmien käsittelyssä.

UlosottoL 10 luku 4 §
UlosottoL 10 luku 7 §
UlosottoL 10 luku 9 § 3 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.