08.12.1999

Oikeuskanslerin toimivalta - Aravavuokra-asunto - Vuokrankorotus

Aravavuokratalon vuokrien korottamiseen kohdistuva valvonta

Aravavuokrakiinteistö oli VVO Oy:n omistama, aravalainoitettu kiinteistö, jonka vuokran määräytymiseen sovelletaan lakia aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä. Luovutuksesta ja omaksilunastamisesta (1190/1993). Lain 7 §:n 4 momentin mukaan kunta valvoo vuokran enimmäismäärää koskevien periaatteiden toteutumista. Lain 23 §:n 1 momentin mukaan ympäristöministeriöllä, valtion asuntorahastolla, valtiokonttorilla ja kunnalla on oikeus valvoa tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että aravavuokrakiinteistö on julkisella rahoituksella lainoitettu vuokra-asunto. Asiassa oli kysymys lakisääteisestä korotusmenettelystä, jota julkinen hallinto valvoo. Aravavuokratalojen vuokrien korottamisen valvominen, etenkin korottamisen perusteiden osalta, kuuluu oikeuskanslerin toimivallan piiriin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.