10.11.1999

Tuomiokapituli - Lainkäyttö

Tuomiokapitulien asemasta lainkäyttöeliminä

Kantelussa oli katsottu, että kirkkoa ja sen henkilöstöä koskeva lainkäyttö tulisi siirtää tuomiokapituleilta oikeuslaitokselle.

Ratkaisussaan oikeuskansleri totesi ensiksi, että tuomiokapitulien lainkäyttötehtävät oli määritelty kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 5 §:ssä. Kirkkolaki oli säädetty kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti. Tuomiokapitulien nykyinen lainkäyttövalta perustui siis eduskunnan lainsäädäntövaltansa nojalla tekemään päätökseen. Toiseksi oikeuskansleri viittasi tuomiokapitulilaitosta koskeviin lukuisiin uudistuksiin ja uudistuspyrkimyksiin, eduskunnan menettelyyn eräissä tuomiokapituleja koskevissa lainsäädäntöasioissa ja hallinto-oikeuslain säätämisessä sekä perustuslakivaliokunnan lausuntoon kirkkolain säätämisen yhteydessä.

Näillä perusteilla ja kun tuomiokapitulien tehtävät, lainkäyttö mukaan luettuna, olivat parhaillaan kirkolliskokouksen harkittavina, oikeuskanslerilla ei ollut aihetta asiassa mihinkään toimenpiteisiin.

KirkkoL 19 luku 5 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.