18.11.1999

Käsittelyn viipyminen - Korkein hallinto-oikeus - Asiakirjan julkisuus - Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Asiakirjan julkisuutta koskevan valitusasian käsittelyaika ja oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Asianosainen oli pyytänyt saada jäljennöksen itseään koskevasta korkeakoulun kielenkääntäjällä omaan sisäiseen käyttöönsä teettämästä nimikirjanotteen englanninkielisestä käännöksestä. Korkeakoulu oli hylännyt pyynnön. Asianosainen oli valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/1951) 8 §:n 2 momentin nojalla asiakirjan julkisuutta koskeva valitus on käsiteltävä viipymättä. Asiaa oli käsitelty korkeimmassa hallinto-oikeudessa yli vuoden ja viisi kuukautta. Käsittelyaika oli ollut liian pitkä. Siihen oli paljolti vaikuttanut asian toisen esittelykerran viivästyminen. Jäljennös apulaisoikeuskanslerin päätöksestä on lähetetty korkeimman hallinto-oikeuden presidentille saatettavaksi käsittelyn joutuisuuden valvonnasta vastuullisen jaoston puheenjohtajan ja valmisteluvastuussa olleen esittelijän tietoon.

Oikeudenkäyntikulujen osalta apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt huomiota siihen, että hallintolainkäyttölain oikeudenkäyntikuluja koskevien säännösten tarkoituksena on tehostaa erityisesti yksityisen mahdollisuuksia saada korvausta oikeudenkäyntikuluistaan, jos hän voittaa juttunsa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.