11.11.1999

Oikeuskanslerin toimivalta - Liikennevakuutuskeskus - Julkisen tehtävän hoitaminen

Liikennevakuutuskeskuksen toiminnan valvominen

Hallitusmuodon 46 §:n 1 momentin (969/1995) mukaan oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa, että viranomaiset ja virkamiehet tehtävissään sekä julkisyhteisöjen työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa niin, ettei kenkään laillisia oikeuksia loukata. Hallituksen esityksessä n:o 72/1990 on todettu, että yksityiset vakuutusyhtiöt hoitavat monia lakisääteisiä eläke- ja vahinkovakuutusjärjestelmiä, ja niiden on myönnettävä lakiin perustuvat edut ja oikeudet yhtälailla asianmukaisesti kuin, jos kysymys olisi viranomaisen päätöksestä. Esimerkkinä on mainittu pakollinen liikennevakuutusjärjestelmä.

Liikennevakuutuslain 17 §:n (361/1993) mukaan liikennevakuutuskeskus on ensisijaisesti vastuussa vakuuttamattoman, tuntemattoman sekä sellaisen moottoriajoneuvon Suomessa aiheuttamasta liikennevahingosta, jonka pysyvä kotipaikka on muualla kuin Suomessa. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että edellä mainituilla perusteilla liikennevakuutuskeskus hoitaa julkista tehtävää ja tästä johtuen liikennevakuutuskeskuksen toiminnan valvonta kuuluu oikeuskanslerin toimivallan piiriin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.