09.11.1999

Hallintokantelu - Kuuleminen

Kuulemisesta hallintokanteluasiassa

Lääninhallituksen huomiota on kiinnitetty vastaisen varalle hallintokantelujen käsittelyssä edellytettävään kuulemiseen. Apulaisoikeuskanslerin kanteluasiassa antamassa ratkaisussa, jossa on viitattu hallitusmuodon perusoikeussäännöksiin, on todettu, että hallintokantelun asema oikeusturvakeinona korostuu varsinkin silloin kun säännönmukaisen valitustien mahdollisuutta asiassa ei ole. Kantelun käsittelyssä tulee huolehtia erityisesti siitä, että kantelu saa riittävän asianmukaisen käsittelyn, jossa keskeisenä oikeusturvan kannalta on se, että sekä kantelun kohdetta että kantelun tekijää kuullaan asian kaikinpuoliseksi selvittämiseksi. Lähtökohtaisesti kantelun tekijälle tulisi varata mahdollisuus vastineen antamiseen hankittujen selvitysten johdosta soveltaen sitä kuulemisperiaatetta, joka sisältyy hallintomenettelylain 15 §:ään.

HM 16 § 2 mom
HallintomenettelyL 15 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.