05.11.1999

Virkasyyte - Kiinteistön pakkohuutokauppa - Eläkeoikeuden kiinnitys - Vaihtoehtoinen myynti - Etuoikeus

Vaihtoehtoisella myyntitavalla toimitettu usean kiinteistön pakkohuutokauppa

Kolmen kiinteistön pakkohuutokauppa oli toimitettu ennen 1.12.1996. Hakijalla oli kiinnitysvakuutteinen velkasaatava ja kaikkiin tiloihin oli myös vahvistettu eläkeoikeuden kiinnitys.

Nimismies oli laatiessaan velkojainluetteloa sijoittanut eläkeoikeuden kiinnityksen vastoin kiinnitysasetuksen 22 §:n (77/1939) 2 momentissa ja maakaaren 11 luvun 2 §:ssä (148/1931) säädettyä etuoikeuden määräytymistä yhtä kohtaa liian huonolle sijalle.

Vaikka eläkeoikeuden kiinnitys olisi sijoitettu velkojainluettelossa oikeaan etuoikeusasemaan, se ei olisi sisältynyt alimpaan hyväksyttävään tarjoukseen. Kysymykseen tuli siten ulosottolain 5 luvun 37 ja 38 §:issä säädetty vaihtoehtoinen myynti.

Kun kiinteistöillä oli sama omistaja, kiinteistöt oli tarjottu myyntiin ensin kukin kiinteistö erikseen eläkeoikeus pysyttäen ja eläkeoikeutta pysyttämättä. Tämän jälkeen kiinteistöt oli tarjottu yhdessä myyntiin eläkeoikeus pysyttäen ja eläkeoikeutta pysyttämättä. Kun kiinteistöt oli tarjottu yhdessä myyntiin eläkeoikeus pysyttäen, nimismies ei ollut vastoin ulosottolain 5 luvun 37 §:n 1 momenttia ja 5 luvun 38 §:ää hyväksynyt tarjousta, vaikka kaikki eläkeoikeutta paremmassa etuoikeusasemassa olleet saamiset olisi voitu maksaa.

Eläkeoikeuden haltijoiden pyynnöstä asiamies oli valitusajan kuluessa toimittanut nimismiehelle valitukseksi otsikoidun ja eläkeoikeuden haltijoiden allekirjoittaman kirjelmän, jossa oli kerrottu, että eläkeoikeuden haltijat eivät olleet tyytyväisiä eläkeoikeuden hylkäämiseen kiinteistöjen pakkohuutokaupassa. He olivat vaatineet kirjallista selvitystä menettelytavasta. Nimismies oli ottanut vastaan kirjelmän, vaikka ei ole ollut oikea valitusviranomainen. Nimismies oli asiamiehen kertoman mukaan luvannut toimittaa valituksen eteenpäin, mutta ei ole kuitenkaan näin menetellyt.

Valtionsyyttäjä on määrätty asettamaan nimismies syytteeseen rikoslain 40 luvun 11 §:n nojalla kolmesta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

A kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen 22 § 2 mom
Maakaari 11 luku 2 §
Ulosottolaki 5 luku 37 § 1 mom ja 5 luku 38 §
Ulosottolaki 6 luku 9 §
Ulosottolaki 9 luku 1 §, 9 luku 2 §, 9 luku 3 § ja 9 luku 6 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.