04.11.1999

Asianajajavalvonta - Tiedot virallisilta syyttäjiltä

Syyttäjien ilmoitukset asianajajaa koskevista ratkaisuista

Oikeuskansleri on 4.6.1986 ylimpänä syyttäjänä virallisille syyttäjille antamissaan yleisohjeissa edellyttänyt, että syyttäjät lähettävät oikeuskanslerinvirastoon tiedon, mikäli asianajajaa on syytetty tuomioistuimessa rikoksesta, joka on omiaan vaikuttamaan hänen kelpoisuuteensa asianajajana tai alentamaan asianajajakunnan arvoa. Tieto annetaan lähettämällä jäljennös syytteestä ja tuomioistuimen päätöksestä taikka syyttämättäjättämispäätöksestä oikeuskanslerinvirastoon.

Konkurssipesän hoitajana toimineen asianajajan menettelyä koskeneessa rikosasiassa virallinen syyttäjä oli tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen, jonka hän oli toimittanut oikeuskanslerinvirastoon. Asianomistajatahon kanteeseen annetussa Imatran käräjäoikeuden tuomiossa oli todettu, että asianajaja oli menetellyt hyvän pesänhoitotavan vastaisesti ja laiminlyönyt velvollisuuksiaan, mutta rikosoikeudelliset vaatimukset oli hylätty, koska asianajajan menettelyssä ja laiminlyönneissä ei voitu osoittaa tahallisuutta. Suomen Asianajajaliiton kurinpitolautakunta antoi samoista asioista asianajajalle kurinpidollisen varoituksen. Kyseinen yksittäistapaus osoittaa, että oikeuskanslerille lain mukaan kuuluvan asianajajavalvonnan toteuttamisen kannalta on tärkeää, että oikeuskanslerille edelleen lähetetään tieto asianajajaa koskevista syytteistä ja tuomioista samoin kuin syyttämättäjättämispäätöksistä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.