29.10.1999

Perusoikeudet - Mielenosoitus - Poliisi

Poliisin menettely mielenosoituksen yhteydessä

Kantelussa oli arvosteltu poliisin menettelyä sotilasparaatin aikana pidettyä mielenosoitusta kohtaan. Kantelija ja eräs toinen mies olivat osoittanut mieltään pitämällä koholla banderollia, jossa oli teksti "Sotilassaappaat pois sivistyskaupungista". Poliisista paraatitilaisuuden yleisjohtajaksi määrätty komisario oli antanut poliisimiehille mielenosoituksia koskevat ohjeet. Paraatitilaisuuden aikana kenttäjohtajana toiminut ylikonstaapeli oli määrännyt mielenosoittajat poistumaan, koska hän oli katsonut banderollin tekstin olleen sellainen, ettei se ollut sopiva esitettäväksi kyseisessä paikassa, varsin lähellä paraatin kutsuvierasaitiota.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa todettiin, että mielenosoituksissa on kyse perusoikeutena turvattujen kokoontumis- ja sananvapauden käyttämisestä. Ratkaisun mukaan komisarion antamat mielenosoituksia koskeneet ohjeet olivat saattaneet vaarantaa mielenosoitusoikeuden ja sananvapauden toteutumisen. Erityisesti kielto esittää epäasiallisia julisteita ei ole sopusoinnussa mielenosoitus- ja sananvapautta koskevien periaatteiden kanssa. Komisarion määräys mielenosoittajien säilössä pitämisestä oli perustunut hänen tietoihinsa miesten aikaisemmasta toiminnasta.

Ratkaisussa katsottiin, että mielenosoituksessa esitetty kannanotto oli osaltaan vaikuttanut ylikonstaapelin toimintaan. Mielenosoituksessa esitetyt näkemykset sinänsä eivät saa vaikuttaa poliisin menettelyyn, eikä banderollin teksti ollut sisällöltään lain tai hyvän tavan vastainen. Saadun selvityksen perusteella mielenosoittajien ei voitu päätellä aiheuttaneen häiriötä paraatitilaisuudelle tai sitä kutsuvierasaitiossa seuranneille. Näin ollen voitiin pitää kyseenalaisena, oliko ylikonstaapelilla oikeutta antaa mielenosoittajille poistumiskäskyä tai ainakaan määrätä näitä kiinniotettaviksi huomioon ottaen poliisilain 20 §:n 2 ja 3 momentin säännökset.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa huomautettiin virheellisestä menettelystä komisariota mielenosoituksia koskevien ohjeiden antamisessa ja säilöönottoon määräämisessä ja ylikonstaapelia menettelystä paikalta poistamis- ja kiinniottotilanteessa. Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota siihen, että henkilökunnalle järjestetään tarpeellista ohjausta tämänkaltaisia tilanteita varten. Kysymys oli muun muassa kokoontumis- ja sananvapautta turvaavien säännösten soveltamisesta mielenosoitusten yhteydessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.