21.10.1999

Asianajajien valvonta - Palkkiolaskutus - Oikeuskanslerin toimivalta

Kurinpitomenettelystä aiheutuneiden kustannusten velkominen kuolinpesältä

Kuolinpesän seitsemästä osakkaasta kolme olivat oikeuskanslerilta pyytäneet kuolinpesän pesänselvittäjäksi ja -jakajaksi määrätyn asianajajan menettelyn tutkimista. Apulaisoikeuskanslerin siirtokirjeellä Suomen Asianajajaliitossa vireille tullut kurinpitoasia ei ollut aiheuttanut toimenpiteitä asianajajaa kohtaan. Yhden osakkaan oikeuskanslerille osoittamasta lisäkirjoituksesta ja sen liitteenä olleesta asianajolaskusta ilmeni, että asianajaja oli laskuttanut kuolinpesää myös perehtymisestä asianajajaliitolta tulleeseen kanteluun, vastineen laatimisesta kanteluun sekä siihen liittyvistä kopiointikuluista yhteensä ainakin 4 000 markkaa.

Kuolinpesän osakkaan kanteluun antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri totesi, että asianajajien palkkiolaskutusasiat eivät kuuluneet asianajajavalvonnan piiriin. Osakas osoitettiin kääntymään Asianajajaliiton hallituksen puoleen, jotta palkkiolaskutusasia voitaisiin tutkia Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 34 - 35 §:n (502/1961) mukaisessa välimiesmenettelyssä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.